Studietid og fuldførelsesprocent

http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fEAK_gym&rs:Command=Render&InstNr=101125

27 mdrs. overgang til uddannelse i procent

http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fEOU_overgang_til_27_mdr&rs:Command=Render&InstNr=101125

Bevisår Institution Uddannelse Eksamensresultat-gennemsnit Eksamensresultat-landsgennemsnit
2016 Niels Steensens Gymnasium Almen studentereksamen (stx) 7,5 7,4
I alt Almen studentereksamen (stx) 7,5 7,4