I skoleårene 2016-2019 prioriterer Niels Steensens Gymnasium efteruddannelsesaktiviteter og anden kompetenceudvikling, som især sigter på:

  • at styrke lærernes pædagogiske kompetencer generelt
  • at styrke lærernes IT pædagogiske kompetencer
  • at styrke lærernes kompetencer inden for jesuiterskolernes særlige dannelsessyn og pædagogik