Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside.

I forbindelse med udfasningen af Undervisningsministeriets databank, er der udviklet en ny service til visning af grundskolekarakterer.

Ved at klikke på nedenstående link til Undervisningsministeriets datavarehus, kan du se Niels Steensens Gymnasiums karakterdata for grundskoleafdelingen. (karakteroplysninger for gymnasiet findes her):