Herunder finder du karakterstatistik for Niels Steensens Gymnasium (gymnasieafdelingen) for 2017:

Eksamensgennemsnit på NSG i forhold til Regionens gennemsnit

I henhold til loven skal vi som uddannelsesinstitution sikre, at ovenstående oplysninger er tilgængelige på skolens hjemmeside. Yderligere informationer kan findes her:

Siderne opdateres løbende baseret på indberetninger til bl.a. Undervisningsministeriet.