Karaktergivning

To gange i løbet af skoleåret, i november og i marts vil der bliver givet standpunktskarakterer. Disse vil på en given dato, blive offentliggjort på Lectio, overfor den enkelte elev . Ved skoleårets afslutning vil der blive givet års- og eksamenskarakterer. Disse vil lighed med standspunktskarakterne, blive offentliggjort på Lectio.