I henhold til krav fra undervisningsministeriet, skal skolen oplyse om mål og indhold for de enkelte fag på skolens hjemmeside. I listen herunder kan man klikke sig videre til relevante afsnit i ‘Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen’ (uddannelsesbekendtgørelsen):

Kapitel 1 Uddannelsens formål
Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang
Kapitel 3 Struktur og indhold i de tre- og fireårige uddannelsesforløb
Kapitel 4 Vejledning og fastholdelse
Kapitel 5 Uddannelsens styring
Kapitel 6 Undervisningens planlægning og gennemførelse
Kapitel 7 Struktur, organisering og indhold i det toårige studenterkursusforløb
Kapitel 8 Fireårige tilrettelæggelser m.v.
Kapitel 9 Særlig tilrettelæggelse af pre-IB
Kapitel 10 Enkeltfag
Kapitel 11  Selvstuderende
Kapitel 12 Intern evaluering
Kapitel 13 Undervisningsbeskrivelser og attestationer for gennemført undervisning
Kapitel 14 Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
Kapitel 15 Sygeundervisning
Kapitel 16 Klage
Kapitel 17 Fravigelser fra bekendtgørelsens regler
Kapitel 18 Ikrafttrædelses- og overgangsregler
Bilag 1 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag – stx, juni 2013
Bilag 2 Blokke til studieretninger og valgfag – stx, juni 2013
Bilag 3 Bindinger mellem studieretningsfagene – stx, juni 2013
Bilag 4 Elevernes studieforberedende skrivekompetencer – stx, juni 2013
Bilag 5 Laboratoriekurser – stx, juni 2013
Bilag 6 Projektopgaven for enkeltfagskursister – stx, juni 2013
Bilag 7 Studieretningsprojektet – stx, juni 2013
Bilag 8 Almen sprogforståelse – stx, juni 2013
Bilag 9 Almen studieforberedelse – stx, juni 2013
Bilag 10 Billedkunst B – stx, juni 2013
Bilag 11 Billedkunst C – stx, juni 2013
Bilag 12 Biologi A – stx, juni 2013
Bilag 13 Biologi B – stx, juni 2013
Bilag 14 Biologi C – stx, juni 2013
Bilag 15 Dansk A – stx, juni 2013
Bilag 16 Dramatik B – stx, juni 2013
Bilag 17 Dramatik C – stx, juni 2013
Bilag 18 Engelsk A – stx, juni 2013
Bilag 19 Engelsk B – stx, juni 2013
Bilag 20 Fransk begyndersprog A – stx, juni 2013
Bilag 21 Fransk fortsættersprog A – stx, juni 2013
Bilag 22 Fransk fortsættersprog B – stx, juni 2013
Bilag 23 Fysik A – stx, juni 2013
Bilag 24 Fysik B – stx, juni 2013
Bilag 25 Fysik C – stx, juni 2013
Bilag 26 Græsk A – stx, juni 2013
Bilag 27 Historie A – stx, juni 2013
Bilag 28 Idræt C – stx, juni 2013
Bilag 29 Italiensk A – stx, juni 2013
Bilag 30 Kemi A – stx, juni 2013
Bilag 31 Kemi B – stx, juni 2013
Bilag 32 Kemi C – stx, juni 2013
Bilag 33 Latin A – stx, juni 2013
Bilag 34 Latin B – stx, juni 2013
Bilag 35 Matematik A – stx, juni 2013
Bilag 36 Matematik B – stx, juni 2013
Bilag 37 Matematik C – stx, juni 2013
Bilag 38 Mediefag B – stx, juni 2013
Bilag 39 Mediefag C – stx, juni 2013
Bilag 40 Musik A – stx, juni 2013
Bilag 41 Musik B – stx, juni 2013
Bilag 42 Musik C – stx, juni 2013
Bilag 43 Naturgeografi B – stx, juni 2013
Bilag 44 Naturgeografi C – stx, juni 2013
Bilag 45 Naturvidenskabeligt grundforløb – stx, juni 2013
Bilag 46 Oldtidskundskab C – stx, juni 2013
Bilag 47 Religion C – stx, juni 2013
Bilag 48 Russisk A – stx, juni 2013
Bilag 49 Samfundsfag A – stx, juni 2013
Bilag 50 Samfundsfag B – stx, juni 2013
Bilag 51 Samfundsfag C – stx, juni 2013
Bilag 52 Spansk A – stx, juni 2013
Bilag 53 Tysk begyndersprog A – stx, juni 2013
Bilag 54 Tysk fortsættersprog A – stx, juni 2013
Bilag 55 Tysk fortsættersprog B – stx, juni 2013