Karaktergennemsnit Niels Steensens Gymnasiums gymnasiale uddannelse (stx):

Screen Shot 2015-12-14 at 12.46.38

I henhold til lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. (GÅ-loven), $ 2, stk. 1, punkt 3.4, stilles der krav om, at uddannelsesinstitutionens nøgletal skal fremgå af skolens hjemmeside. For gymnasiet på Niels Steensens Gymnasium er nøgletallene som fremgår af følgende links til undevisningsministeriets databank:

Klik på linkene herover for at se tallene for Niels Steensens Gymnasium.