Ordbøger

Ordbøger i Hovedskolen:

Eleverne skal anskaffe sig Retskrivningsordbogen eller Nudansk Ordbog efter aftale med dansklæreren.
I 7. klasse: dansk/engelsk og engelsk/dansk (fortrinsvis Gyldendals røde), i
8. klasse tyske eller franske ordbøger afhængig af sprogvalget. I fransk endvidere Fransk Verbebog. Faglærerne kan vejlede i valget.

Ordbøger i gymnasiet:

Eleverne i 1. g skal have flg. ordbøger: Alle: Gyldendals dansk/engelsk ordbog. Elever, der har fortsættersprog, forventes at have ordbøger i faget. Elever, der har begyndersprog: Gads ordbøger i ét bind er minimumskrav. Lommeordbøger er normalt ikke anvendelige. Det tilrådes de elever, der har valgt sprog på højt niveau, at de anskaffer sig relevante store ordbøger. Faglærerne kan vejlede i valget.