Persondataforordning på NSG

Databeskyttelsesforordningen (populært kaldet Persondataforordningen) er en EU-forordning, der har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i Den Europæiske Union (EU).

Her finder du Niels Steensens Gymnasiums erklæringer om vores implementering af Persondataforordningen i hht. gældende lovgivning: