Brug af PC-ere
Det er tilladt at bruge computere under prøver og skriftlige eksaminer. Eleven sørger selv for at medbringe både computer og printer.
Det er elevens ansvar, at computer og printer er sat op og afprøvet inden prøve/eksamen starter.