Alle elever i danske skoler er omfattet af skoletandplejeordninger, der betales af de enkelte kommuner og foregår i bopælskommunen, selvom eleverne går i skole andetsteds. Yderligere oplysninger fås på skolens kontor.