Elever, der er fyldt 18 år, kan modtage økonomisk støtte fra Statens Uddannelsesstøtte. Studievejlederen orienterer om reglerne og giver vejledning i, hvordan man opnår støtte.