Sundhedsplejersken på Niels Steensens Gymnasium:

Helle Okholm
Telefon: 27 77 02 52
Læg venligst en besked, hvis I ønsker en aftale eller en opringning.

Åben konsultation

Sundhedsplejersken tilbyder Åben konsultation på alle klassetrin fra 6.-9. Klasse.

Har du eller dit barn brug for at snakke med nogen om sundhed, helbred og trivsel, kan du kontakte sundhedsplejersken. Det kan dreje sig om alt fra høre- og synsprøve, bekymring om overvægt eller vækstproblemer, trivsel i klassen eller hjemme, dødsfald i nærmeste familie, prævention eller meget mere.

I får en aftale med skolesundhedsplejersken enten ved at lægge en seddel med navn og telefonnummer i postkassen udenfor sundhedsplejens lokale eller ringe på ovenstående telefonnummer og evt. lægge en besked.

Udskolingsundersøgelse og -samtale

Sundhedsplejersken tilbyder alle unge i 8. klasse en individuel udskolingssamtale og – undersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at give en samlet vurdering af den unges helbred og sundhed, inden den unge forlader skolen.

Omdrejningspunktet for samtalen er den unges sundhed og trivsel, og tager udgangspunkt i den unges egne ønsker og behov samt sundhedsplejerskens viden om den unges sundhed og helbred siden skolestart.

Selve undersøgelsen består af en hørescreening, synsprøve, farvesynstest samt måling af højde og vægt.

Desuden giver sundhedsplejersken en sundhedsfaglig vurdering af eventuelle helbredsmæssige forhold, der kan have betydning for studie- og /eller erhvervsvalg.

Sundhedsundervisning

Sundhedsplejen  tilbyder sundhedsundervisning i 7. klasse i emnet seksuel sundhed.

Barnets journal

Sundhedsplejersken har pligt til at føre journal. I Københavns Kommune anvender alle sundhedsplejersker et elektronisk journalsystem, hvor oplysninger af betydning for barnets udvikling noteres.

Som forældre har I ret til at få aktindsigt i journalen. Det kan I få ved at henvende jer til den ledende sundhedsplejerske.

Samarbejde mellem skolen og sundhedsplejen

For at støtte jeres barn bedst muligt i en sund udvikling vil vi samarbejde med skolen om jeres barns trivsel og sundhed.

Oplysninger om sundhedsplejen

I kan læse mere om lovgrundlaget, sundhedsplejens tilbud og sundhedsplejerskens træffetid på sundhedsplejens hjemmeside: www.kk.dk/sundhedsplejen.

Tilbuddet fra sundhedsplejen er frivilligt.

Forældre der ikke ønsker tilbuddet, bedes meddele det til sundhedsplejen.