Velkommen til NSG

af Kirsten Habekost, konstitueret rektor

På Niels Steensens Gymnasium vil vi gerne give eleverne de bedste faglige og personlige forudsætninger for deres videre liv. Vi ønsker, at vores elever træffer bevidste og reflekterede valg, og at de senere i livet ønsker at bruge deres evner til gavn for hele samfundet, lokalt og globalt.

Den internationale dimension er en vigtig del af Niels Steensens Gymnasiums profil. Vi vil gerne bibringe vores elever internationalt udsyn samt respekt og forståelse for andre kulturer og religioner. De møder den internationale dimension i undervisningen, men derudover kommer vores elever selv med forskellig national, religiøs og kulturel baggrund, hvilket betyder, at eleverne lærer at respektere og anerkende forskellighed. I løbet af årene på NSG får vores elever mulighed for at besøge nogle af vores partnerskoler i England, Spanien, Tyskland, Frankrig, USA og Kina.

Skolen lægger vægt på at give eleverne en solid faglig ballast inden for de naturvidenskabelige fag, og undervisningen tager udgangspunkt i arbejde med forsøg og øvelser. Der er også en del ud-af-huset aktiviteter med besøg på bl.a. DTU, Københavns Universitet og forskellige virksomheder.

Idræt fylder også på NSG.  Årligt er der flere idrætsaktiviteter på tværs af klasser og årgange, bl.a. volleyballstævne og motionsdag i Dyrehaven.  Fra skoleåret 2020/21 er der oprettet en femårig idræts- og sundhedslinje fra 8. klasse til 3.g. NSG samarbejder desuden med Team Danmark og Team Copenhagen.

Et særligt kendetegn ved skolen er det stærke fællesskab mellem eleverne på tværs af klasser og årgange. Dette skyldes bl.a. idrætsarrangementer, fester, studieture og ikke mindst det årlige NSG-show, hvor op mod 100 elever fra 8. klasse til 3.g hvert år skaber en fantastisk forestilling.

Niels Steensens Gymnasium er en katolsk privatskole med ca. 700 elever fra 6. klasse til og 3.g. Skolen er en del af et verdensomspændende netværk af jesuiterskoler med over 2 mio. elever fordelt på universiteter, gymnasier og grundskoler i 69 lande. Alle er kendetegnet ved høj faglighed og uddannelse af reflekterende elever med omsorg for andre. Dette sætter vi også højt på Niels Steensens Gymnasium. Samtidig er vi en skole, som tager imod alle uafhængigt af religiøst ståsted.

På Niels Steensens Gymnasium vil vi, uden at være missionerende, understøtte, at eleverne reflekterer over, hvem de er, og hvilke værdier de vil lægge til grund for deres liv. Alle skolens klasser tager hvert år på en todages tur til Feriehjemmet Klitborg i Nykøbing Sjælland, hvor eleverne får ro til sammen med deres kammerater at fordybe sig i forskellige emner af relevans for deres klassetrin, fx venskab, kærlighed, fællesskab, konflikter og fremtidige uddannelsesmuligheder.

Niels Steensens Gymnasium er opkaldt efter den store danske anatom, geolog og katolske biskop Niels Steensen (1638-1686). Han grundlagde geologien som videnskab og opdagede som den første, at hjertet er en muskel. På NSG er vi stolte over at have denne store dansker som vores forbillede. Vi håber, at vores elever finder inspiration i de ord, Niels Steensen indledte en forelæsning med på Københavns Anatomiske Teater i 1673:

Skønt er det, vi ser
skønnere det, vi forstår
men langt det skønneste
er det, vi ikke fatter

Vi opretter hvert år nye klasser på 6., 7., 8. og 10. klassetrin (G10) samt i gymnasiet.

Kirsten Habekost,
Rektor (konstitueret.)