Før du starter som gymnasieelev på Niels Steensens Gymnasium, kan du her få et indblik i, hvilket gymnasium NSG egentlig er og hvorfor vores elever er så glade for at gå her.

Lise Baadsgaard Jepsen, Rektor på Niels Steensens Gymnasium, byder velkommen og siger det med disse ord: ”På Niels Steensens Gymnasium vil vi gerne give eleverne de bedste faglige og personlige forudsætninger for deres videre liv. Eleverne skal være forberedt på at vælge og leve deres videre liv med både hjerte og hjerne”.

På Niels Steensens Gymnasium søger vi nemlig at hjælpe eleverne til at vokse som mennesker. Det gør vi bl.a. ved at opmuntre dig til at reflektere over dit eget liv og overveje, hvordan du kan hjælpe andre. Vi gør det også ved at anspore din naturlige nysgerrighed, fagligt og personligt, i lyset af det fælles bedste. Sidst men ikke mindst gør vi det ved at give dig viden og overskud til som en sand verdensborger at møde andre livsopfattelser. I vores folder om skolens vision og værdier kan du læse mere om dette.

Fællesskabet på NSG er noget helt særligt, og det har et par af vores elever; Claudia og Alexander, udtalt sig om. Og når du starter på NSG er du ikke bare et ”nummer”.

Nogle tænker måske på et privatgymnasium som et gymnasium, der er forbeholdt de dygtigste elever, men NSG er ikke kun et gymnasium for dem, der får de bedste karakterer. Vi har en helt særlig holdning til at fastholde og støtte vores elever, og vi sætter en ære i at se den enkelte elev og at møde dig i øjenhøjde. Måske er det derfor mere end 67% af vore studenter overgår til en videregående uddannelse.

Men det handler ikke kun om karakterer. Det handler også om fællesskab, og dette særlige fællesskab, kammeratskabet, trygheden og ligeværdigheden på Niels Steensens Gymnasium er noget vi tager alvorligt, og som vi værner om. Det fremgår også af skolens trivselspolitik. For det handler om at sætte fokus på den enkeltes indstilling til andre mennesker ved at skabe et godt socialt miljø, der fremmer gensidig respekt og dannelse af tætte sociale relationer.

De fleste unge mennesker elsker at feste, og på Niels Steensens Gymnasium bakker vi op om vores elever, også når der skal holdes fest. På Niels Steensens Gymnasium er der også en lang tradition for elevstyrede udvalg, og her er nogle af de vigtigste; elevrådene samt café- og festudvalget. Naturligvis har vi både studie og ordensregler  samt en alkohol- og rusmiddelpolitik, men eleverne inddrages også, så de har et medansvar for trivslen.

Gymnasiets lærere er afholdt af eleverne. Gennem de tre års gymnasietid opstår der ofte et helt særligt bånd mellem eleverne og deres lærere og ikke uden grund. Det er nemlig en del af skolens værdigrundlag, at søge at øge arbejdsglæden og selvværdet hos medarbejderne bl.a. gennem mulighed for faglig og personlig udvikling. Dette kommer til udtryk i en lærerstab, der er villig til at yde en ekstra indsats, og som møder og arbejder med eleverne, præcist der hvor eleven befinder sig, og støttes af vores kvalitetssikring og evaluering af undervisningen. Vi sætter – som skole – en ære i at hjælpe vores elever frem til deres studentereksamen med karakterer der ligger over landsgennemsnittet.

Vi håber du med ovenstående har fået et indblik i, hvilket gymnasium Niels Steensens Gymnasium egentlig er, og har fået en fornemmelse for, hvad det er, der gør NSG særligt. Vi glæder os til at byde dig velkommen som elev, at se dig på skolens gange, og om tre år at være der, når du får din studenterhue.