Gymnasiet, Nyheder

Frihed og fællesskab på Klitborg

Gymnasiet, Nyheder

Vi ankom til de efterhånden familiære omgivelser på Sjællands nordkyst på klassens sidste retræte i solskinsvejr og godt humør. Dog lurede der under den gode stemning en kollektiv følelse af sørgmodighed, da vi alle vidste, at dette ville være sidste gang, vi så Klitborg. Retræten er et tiltrængt pusterum for alle i en ellers til tider stressende hverdag. På et tidspunkt, hvor fællesskab og sammenhold har været under pres, har retræten givet os mulighed for at finde hinanden igen. Vi har kunnet fokusere på hinandens selskab uden at blive forstyrret af hverken lektier eller afleveringer. Som altid giver retræten os … Read More

Gymnasiet, Nyheder

NV som grundforløb

Gymnasiet, Nyheder

Biologi, kemi, fysik og naturgeografi er de fag, man skal igennem i NV’s grundforløb. NV betyder naturvidenskab, og formålet med det er, at vi skal få en forståelse af de forskellige naturvidenskabelige fag i gymnasiet. Kemi har vist os forsøg på flere forskellige planer og lært os, at det ikke bare er et sjovt skuespil med kitler og briller. Til at begynde med oplevede vi naturlige flotte flammefarver, og vi sluttede af med en hyggelig omgang målinger af saltindholdet i havvand. Selvom selve opstillingen så rigtig svær ud, fik vi alligevel navn på alle de forskellige dele. Det gjorde det … Read More

Gymnasiet, Nyheder

Felttur til Mølleåen og Stampedammen

Gymnasiet, Nyheder

Onsdag d. 26/8 var 3.ab BI på felttur til Mølleåen og Stampedammen i Lyngby for at undersøge Sø og Å i forbindelse med deres forløb omkring Forurening. Bl.a. skulle eleverne fastlægge forureningsgraden i åen ved hjælp af den anerkendte fauna-index-metode. Der blev desuden taget vandprøver som skal analyseres i laboratoriet hjemme på skolen.          

Gymnasiet, Nyheder

Besøg af Line Eliasson fra Biotech Academy, DTU

Gymnasiet, Nyheder

Fredag d. 21/8 holdt Line Eliasson fra Biotech Academy på DTU oplæg for NSGs kemi- og biologielever. Oplægget handlede om årets Biotech Camp som har temaet Syntetisk Biologi. Campen er et tilbud til skolens elever om at bruge deres efterårsferie på at dykke ned i et spændende emne sammen med ligesindede unge fra andre gymnasier.  

Gymnasiet, Nyheder

Felttur med 2.ac Biologi

Gymnasiet, Nyheder

Torsdag d. 20/8 var 2.ac Bi på felttur i Smør – og Fedtmosen i Bagsværd for at lave undersøgelser af eng og mark. Eleverne skulle bl.a. tage prøver for at fastslå planternes primærproduktion på de to biotoper, samt indsamle organismer med fælder og net for at kortlægge fødenettet begge steder. Prøverne skal i denne uge analyseres yderligere hjemme i laboratoriet. Turen er en del af holdets forløb om Fødevareproduktion og  Bæredygtighed, og indeholdt også et besøg på Hjortespringgårds grøntsagshave hvor vi hørte om bæredygtig og lokal produktion af grøntsager.             Af: Mattias Nielsen