Ledige stillinger

Viceskoleleder til grundskolen på NSG

Pr. 1. august søger vi en ny viceskoleleder til vores grundskoleafdeling (6.-10.kl), der med begejstring har lyst til at tage aktivt del i den videre udvikling af Niels Steensen. Vi ønsker os:
  • At du har ledelseserfaring
  • At du er optaget af at skabe det optimale læringsmiljø for udskolingselever
  • At du har stor lyst - og gode evner - til at arbejde strategisk med skolens udvikling
  • At du mestrer god personaleledelse med fokus på arbejdsglæde, involvering, udvikling og professionalisme
  • At du har erfaring med/interesse for de elever, der har brug for en ekstra hånd, og at du gerne påtager dig det daglige ledelsesansvar for vores ressourcecenter (AKT, læse-, dysleksi- og matematikvejledere)
  • At du - med fornøjelse og talent - også er klar til at løse en række administrative opgaver
 Hvis ikke du har en lederuddannelse, forventer vi, at du på et tidspunkt har lyst til at tage en. På NSG ønsker vi at fastholde og videreudvikle et omsorgsfuldt og ambitiøst læringsmiljø, og som viceskoleleder i grundskolen får du - i tæt samarbejde skolelederen - det daglige ledelsesansvar i forhold til lærere, elever og forældre. I det omfang det er muligt, prioriterer vi, at ledelsen er tæt forbundet med skolehverdagen, og der er derfor knyttet et mindre antal undervisningslektioner til stillingen - meget gerne i relation til ressourcecentrets områder. Vi lægger vægt på at arbejde i et professionelt og anerkendende miljø, hvor alle er med til at tegne og udvikle skolens identitet. Trivsel og højt fagligt niveau betragtes som hinandens forudsætninger. Niels Steensen - Grundskole og Gymnasium er grundlagt af jesuiterordenen i 1950 og rummer det eneste katolske gymnasium i Danmark. Pt har vi ca. 800 skønne elever fra 6.kl.-3.g og ca. 100 engagerede medarbejdere. Vi ser os selv som en humanistisk dannelsesinstitution på katolsk-kristent grundlag med et spændende og udfordrende dannelsesperspektiv, hvor ånd, faglighed og medmenneskelighed er tæt forbundne. Vi ønsker at fortsætte udviklingen af NSG som en visdomsskole, hvor der arbejdes med at undersøge og forstå verden - og med til stadighed at kvalificere elevernes refleksioner over eget liv, hvad angår tro, holdninger og handlinger – og altid med ubetinget respekt for hver enkelt elevs baggrund og ståsted. Alle er velkomne! Formålet er oplyste og dygtige mennesker med mod på livet og med lyst til at bruge sig selv til glæde for medmennesket og verden. Ring gerne med yderligere spørgsmål til skoleleder i grundskolen Carina Kaltoft på 44 12 64 57 eller forstander Peter Franklin 51 31 97 12 Ansættelse sker i henhold til fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og LC samt organisationsaftale for ledere og lærere i Danmarks lærerforening.   Ansøgning med eksamensbeviser og udtalelser stiles til skolens bestyrelse og sendes på mail til [email protected] Ansøgningsfrist: Mandag den 19. juni kl.12.00. Ansættelsessamtaler i uge 25 og 26.