Visdom og ånd

Åndelig dannelsesrejse på NSG 2022-25

Hvad vil det sige at være jesuiterskole? Og hvad kan sådan en bidrage med til uddannelsen af danske unge?  Det er spørgsmål, der trænger sig på for hver ny årgang af elever og for hver ny generation af lærere. Jesuiterordenen blev grundlagt i det 16. århundrede, og ordenens første skoler blev oprettet kort tid efter. Men verden har ændret sig radikalt siden, så hvad er det vigtigt at bevare fra dengang?

For at finde svaret begyndte hele NSG – fra ledelse og bestyrelse til lærere og elever – i 2022 på at arbejde med et oplæg fra jesuiterordenen selv, nemlig betænkningen “Jesuiterskoler – en levende tradition i det 21. århundrede”, der udkom i 2021. Heri identificerer ordenen ti kendetegn til inspiration og støtte for de mange jesuiterskoler over hele verden, der arbejder under meget forskellige vilkår og betingelser.  Der er for eksempel stor forskel på at være jesuiterskole i Pakistan og på Østerbro. Frem til NSG’s 75 års jubilæum i 2025, vil vi søge at videreudvikle skolens pædagogiske profil ud fra disse kendetegn.

Ti kendetegn for en jesuiterskole

Her er de ti kendetegn, som vi vil arbejde med frem til skolens fødselsdag i 2025.

  1. Jesuiterskoler er katolske og derfor optaget af – i dialog med andre religioner og livssyn – at arbejde med alle elevers åndelige dannelse som en naturlig del af skolens samlede opgave.
  2. Jesuiterskoler er optaget af at tilbyde et trygt og sundt miljø for alle
  3. Jesuiterskoler er optaget af globalt medborgerskab
  4. Jesuiterskoler er optaget af at drage omsorg for hele skaberværket
  5. Jesuiterskoler er optaget af retfærdighed
  6. Jesuiterskoler er optaget af at være åbne og tilgængelige for alle
  7. Jesuiterskoler er optaget af interkulturalitet
  8. Jesuiterskoler udgør et globalt netværk med fælles vision og mission
  9. Jesuiterskoler er optaget af menneskelig fortræffelighed (human excellence)
  10. Jesuiterskoler er optaget af livslang læring