Niels Steensens gymnasieforberedende klasse G10 er et populært valg for unge, der har brug for et ekstra år til bedre at forberede sig på tre år i gymnasiet. Vi opretter tre G10-klasser i skoleåret 24/25, og der er stadig plads.

Færdig med9. klasse?Hvad nu?

Søg om optagelse

Måske er G10 – den særlige gymnasieforberedende 10. klasse – noget for dig? På NSG får vores 10. klasses elever adgang til et forløb, der er skræddersyet som brobygning mellem grundskolen og gymnasiet.

Målet er at give eleverne det bedst tænkelige udgangspunkt, når de skal starte i gymnasiet.

Og vi har succes med vores 10-klasser. Flertallet af elever fortsætter i gymnasiet og ender med at få en studentereksamen, de kan bygge videre på.

Moderne skole. Historiske rødder.

NSG er en katolsk privatskole grundlagt i 1950 med plads til alle uanset baggrund. Vi er både en grundskole, der dækker 6. til 10. klassetrin, og et gymnasium, som du kan forsætte i efter grundskolen. I august 2024 opretter vi nye 6., 7. 8. og 10. klasser, og vi tilbyder spansk som tredje fremmedsprog. Vi tilbyder dig en skolegang med engagerede lærere, mange aktiviteter og et stærkt sammenhold mellem eleverne på tværs af klasser og årgange. Vi er en skole hvor den enkelte elev bliver set.


550

Grundskoleelever

250

Gymnasieelever

G10 informationsfolder

Accepter cookies fra heyzine.com for at se dette indhold. Cookie indstillinger

Faglighed, værdier og retræter

NSG vægter fagligheden højt. Men som en katolsk skole grundlagt af jesuiterordenen ligger det i vores DNA, at eleverne ikke bare uddannes til glæde for sig selv men til gavn for hele samfundet – til at være ”men and women for others”, som vores engelske søsterskoler udtrykker det.

Målet er at give eleverne mulighed for at bruge deres evner og at give dem det bedste grundlag for det videre uddannelsesforløb efter grundskolen. Vi har en stærk tradition for at fokusere på den enkelte elevs behov, hvad enten man trænger til en hjælpende hånd med lektierne eller til ekstra faglige udfordringer.

Fællesskab

Faglighed

Refleksion

International profil

2 min. fra Metroen

Mød Niels Steensen

Niels Steensen Grundskole og Gymnasium er opkaldt efter den danske naturvidenskabsmand og teolog Niels Steensen (1638-86). Han var født i København men foretog flere studierejser ud i Europa og tilbragte mange år I Firenze.

Niels Steensen var en fremragende anatom, der efter grundige studier kunne påvise, at hjertet er en muskel.

Hans beskrivelse af helt fundamentale videnskabelige forhold betød også, at han i dag regnes for geologiens og krystallografiens grundlægger.

For Niels Steensen var der ingen modsætning mellem tro og videnskab. I 1667 konverterede han til katolicismen og besluttede sig efter en årrække til at blive præst. I 1677 blev han udnævnt til biskop for Nordtyskland og Skandinavien. I 1988 blev Niels Steensen saligkåret i Rom af pave Johannes Paul II.

International profil

Klasserejser

Hvert år tager G10 på en studierejse. Det skaber sammenhold og giver eleverne mulighed for at opleve, hvad de europæiske storbyer har at byde på kulturelt, hvad enten vi taler om Paris, Berlin eller Barcelona.

Et enestående netværk

Som jesuiterskole er NSG medlem af et globalt netværk af flere end 800 jesuiterskoler verden over. Det giver os mange muligheder for udveksling og for at besøge søsterskoler, når vi er på kortere studieture.