Faglige mål for fagene og for religion

I grundskolen på Niels Steensen følger alle fag (med undtagelse af religion) undervisningsministeriets “Fælles Mål”: Faglige mål i grundskolen

Religion

Hvad angår religionsfaget har de 21 katolske skoler i Danmark i fællesskab udarbejdet eget fagformål og slutmål.

Bestyrelsen på Niels Steensen har besluttet at tiltræde dette fagformål og slutmål gældende for al religionsundervisning i grundskolen.

Du kan se fagformålet her: faksrelfag2014