Persondataforordning påNiels Steensen Grundskole og Gymnasium

Databeskyttelsesforordningen (populært kaldet Persondataforordningen) er en EU-forordning, der har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i Den Europæiske Union (EU).

Her finder du Niels Steensen Grundskole og Gymnasiums erklæringer om vores implementering af Persondataforordningen i hht. gældende lovgivning:

Elever og forældre
Ansatte og jobansøgere på NSG