Skolepenge for Niels Steensen Grundskole og Gymnasium

Information vedrørende betalinger af skolepenge for skoleåret 2022-2023

Skolepenge er fastsat af bestyrelsen på NSG og udgør for skoleåret

• Grundskole og G10 er taksten 1.850 kr. pr. måned i 12 måneder i alt 22.200 kr.
• Gymnasium 1.G til 3.G er taksten 1.400 kr. pr måned i 12 måneder i alt 16.800 kr.

Bemærk at NSG kører med 12 måneders skolepenge, og der betales således også i juli måned – også for afgangselever der slutter i juni.
Vi opfordrer alle forældre til at tilmelde skolepengeopkrævningen til automatisk betaling via Betalings Service (tidligere PBS). Tilmeldes aftalen ikke BS, opkræves et administrationsgebyr på 50 kr./måned.

Opkrævning sendes ud omkring den 20. i hver måned, og betales forud med forfald den første dag i måneden. Ved for sen betaling opkræves et rykkergebyr på 125 kr.
Indskrivning nye elever

Efter optagelsessamtale og gensidig accept af optagelse, opkræves et indmeldelses- og administationsgebyr på 2.000 kr. (gebyret refunderes ikke ved senere fortrydelse).
Der opkræves yderligere et depositum på 2.000 kr. Depositum refunderes når eleven forlader NSG og har afleveret alle udleverede bøger i studiecentret og der ikke er nogen restance på skolepenge. Udmeldes eleven mindre end én måned før skolestart refunderes depositum IKKE.

Udmeldelse af elever

Hvis en elev udmeldes i løbet af skoleåret betales der skolepenge for den måned udmeldelsen sker, samt den følgende måned. Eksempel: udmeldes eleven den 5. januar 2022, betales der skolepenge for januar 2022 og februar 2022. Udmeldes eleven den 30. januar betales der skolepenge for de samme to måneder.
Alle udmeldelser skal ske skriftligt på mail til skolens sekretariat på [email protected]

Forældrefond

NSG opretter fra skoleåret 2022/2023 en forældrefond. Alle familier med børn på NSG bliver opkrævet 35 kr./måned som går ubeskåret til forældrefonden, som har til formål at støtte trængte familier i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom eller andre pludseligt opstået situationer, der kan gøre det svært at betale skolepenge/studierejser for en kort periode. Forældrefonden er frivillig og man kan til enhver tid skrive til skolens kontor og bede om at blive fritaget for opkrævning til forældrefonden – skriv til [email protected]
Tilskudsmuligheder

Der er mulighed for at søge om tilskud til skolepenge, hvis den samlede husstandsindkomst er under 275.000 kr. om året. Der kan kun søges for ét år af gangen og skolen skal have modtaget ansøgningen senest den 5. september efter skoleårets begyndelse.

Ansøgning sendes på mail til skolens sekretariat på [email protected]

Introture

Alle nye 6., 7. og 8. klasser samt de nye 1.G klasser skal på introtur for at ryste klasserne sammen. Turene finder typisk sted i oktober inden efterårsferien og har en varrighed på 3 dage (2 overnatninger)
• Introture for Grundskolen, et sted i Danmark – 800 kr. (opkræves i september)
• Introture for Gymnasium – 800 kr. (opkræves i september)

Retræter

Alle 9. klasserne og 3.G klasser skal på retræte til Klitborg i Odsherred i 2 dage (1 overnatning)
• Alle retræter opkræves med 800 kr. (opkræves i september)

Studieture/lejrskoler

Alle rejser planlægges således, at de faglige mål er i højsædet. Det er derfor de enkelte klasselærere, der bestemmer rejsemålene. Følgende klasser skal på obligatoriske rejser
• Lejrskole i 9. klasse til en Europæisk storby – beløbsramme 4.500 kr. (opkræves over 3 måneder)
• Studierejse 10. klasse til en Europæsisk storby – beløbsramme 4.500 kr. (opkræves over 3 måneder)
• Studierejse i 2.G – beløbsramme 4.500 kr. (opkræves over 3 måneder)
• Studierejse i 3.G – beløbsramme 4.500 kr. (opkræves over 3 måneder)
Opkrævningen starter tre måneder inden den planlagte tur, med sidste opkrævning i den måned hvor eleverne skal afsted.

Som udgangspunkt tegner skolen IKKE afbestillingsforsikring for rejser, da det fordyrer rejsen betydeligt. Hvis en elev grundet sygdom e.l, skal der stadig betales alle rater og prisen refunderes ikke. Man er meget velkommen til selv at tegne en personlig afbestillingsforsikring hos eget forsikringsselskab.

Søskendemoderation

Ved to eller flere søskende optaget på NSG på samme tid yder skolen en søskenderabat
• Ved 2 søskende samtidig, gives 20 % rabat til søskende nummer to
o Grundskolen: 370 kr./måned til barn nummer to
o Gymnasiet: 280 kr./måned til barn nummer to
• Ved 3 eller flere søskende samtidig gives 40 % rabat til søskende nummer tre og efterfølgende
o Grundskolen: 740 kr./måned til barn nummer tre og efterfølgende børn
o Gymnasiet: 560 kr./måned til barn nummer tre og efterfølgende børn
NB – Søskendemoderationen gives altid til det/de yngste elever tilknyttet NSG
Obligatoriske Introture, retræter, lejrskoler og studierejser
Opkrævning til ture/rejser opkræves over skolepengene i rater der meldes ud når rejserne planlægges. Det er altid muligt at aftale en individuel opkrævning ved henvendelse til skolens bogholderi på mail [email protected]

Årbog

Skolen udgiver hvert år en årbog med artikler fra skolens hverdag og masser af billeder fra skoleåret. Bogen er et fint minde for alle der har berøringsflade med skolen. Bogen er dyr og producere, og NSG opkræver derfor en delvis egenbetaling på 100 kr. pr. bog (opkræves med skolepengene i maj). Vi går ud fra at langt de fleste forældre ønsker årbogen til deres barn og dem selv. Hvis man ikke ønsker et eksemplar af årbogen sendes der senest 1. april, mail til skolens bogholderi og afbestiller bogen.

Frivillige rejser

Rejse til USA

I de seneste år (før Covid-19) har skolen sendt elever til USA på et tre-ugers ophold på amerikanske katolske High Schools i Ohio og Kentucky.
Prisen for disse rejser er ca. 12.000 kr. og opkræves særskilt efter individuel aftale, over skolepengene for de som ønsker at benytte tilbuddet.
Kontakt skolens sekretariat for at høre mere om muligheden for ophold på en High School i USA

Global Young Leaders Conference

Dette er et tilbud der gives til 2-3 elever i sommerferien mellem 2. og 3.G.
Konferencen er et FN arrangement, der træner unge fra hele verdenen, i at udvikle lederkompetencer.
Prisen for denne tur er ca. 25.000
Kontakt skolens sekretariat for nærmere info.

Praktisk info

Alle opkrævninger udsendes via skolens ERP-system og vores dataudbyder UV-data. Vi oplever desværre at de store mail-klienter, Gmail og Hotmail, ofte opfatter vores masseudsendelser som spam og derfor placerer de mappen ”Uønsket mail”. Det er forældrenes eget ansvar at tjekke denne mappe og man kan fremadrettet forhindre at vigtig information havner her ved at markere mailadressen [email protected] som sikker afsender, man har tillid til.

Kontakt

Har du spørgsmål til skolepenge eller opkrævninger er du altid meget velkommen til at ringe eller skrive til skolens sekretariat eller bogholderi
Sekretariat – tlf.: 3916 2340 – mail: [email protected]
Bogholderi – tlf.: 3916 2346 – mail: [email protected]