Forstander Peter Franklin har fået nyt job og fratræder som forstander på NSG pr. 1. oktober (men på grund af barsel allerede tirsdag den 22. august).

Vicerektor Louise Holte, der er leder af gymnasieafdelingen og i forvejen konstitueret rektor, overtager herefter det fulde formelle ansvar for ledelsen af hele skolen, gymnasium såvel som grundskole. Vi er i bestyrelsen glade for, at Louise i den aktuelle situation så velvilligt træder til og glæder os til det fortsatte samarbejde med hende, med grundskoleleder Carina Kaltoft og den øvrige ledelse.

Stillingen som ny rektor for Niels Steensens Gymnasium bliver opslået til besættelse i det nye år.

Jakob Egeris Thorsen, formand for bestyrelsen for Niels Steensens Gymnasium