Høstgudstjenesten er skoleårets første gudstjeneste på NSG, hvor grundskole og gymnasium på skift samles i skolens kirke med skolepræst Daniel Nørgaard og Rikke Juul fra folkekirken i spidsen.

Under gudstjenesterne den 18. september takkede vi for høsten, men i år også for den større bevidsthed om klimaforandringer, der allerede har ført til gode resultater rundt omkring på kloden.

Det mindede elever fra 6. og 7. klasse om, da de bar billeder og  prøver på Quinoa, bihonning, ålegræs og tropisk træ. rundt i kirken.