Persondata

I forbindelse med oprettelsen, registreres dine data hos Niels Steensen Grundskole og Gymnasium (NSG), i Microsoft Forms, efter følgende retningslinjer:

Behandling af persondata og formål
De persondata, du indsender, vil blive behandlet hos NSG. Behandlingen har udelukkende til formål at vurdere, om vi nu eller på et senere tidspunkt kan tilbyde dig informationer om relevante studieretninger og events.

Dine personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt, og kun de nødvendige medarbejdere har adgang til dine persondata og filer.

Opbevaring af persondata
Dine persondata vil blive gemt i en database, medmindre du specifikt beder os slette dem. Dette skal ske ved henvendelse til NSG via e-mail på adressen [email protected]. Du har ret til at få oplyst hvilke oplysninger, der er registreret om dig, ligesom du har ret til at kræve enhver oplysning om dig slettet. Dette sker ligeledes ved henvendelse til NSG.

Videregivelse af persondata
NSG deler ikke dine oplysninger med uautoriseret 3. part. Ved at acceptere disse betingelser, accepterer du også at NSG, i det omfang det er nødvendigt, kan dele visse informationer med 3. part.

Krav til oplysninger
Du skal selv sørge for, at de persondata, du afgiver, er korrekte og fyldestgørende. Du bedes undlade at angive følsomme oplysninger om fx race, religion, seksuel orientering eller helbred. Du bør være opmærksom på, at din e-mailadresse vil fungere som ID. Vi anbefaler derfor, at du angiver en personlig e-mailadresse og ikke en e-mail på din skole eller en e-mailadresse, du deler med andre personer.

Skulle nogle af dine data/informationer ændre sig, opfordrer vi til at disse opdateres. Dette kan gøres ved at kontakte NSG.

NSG forbeholder sig retten til, til enhver tid, at slette data hvis ovenstående ikke overholdes.

Sikkerhed
Alle data bliver lagret på sikre servere hos vores samarbejdspartner Microsoft. Forbindelsen mellem din computer og Microsofts servere foregår efter de mest gængse sikkerhedsforskrifter ift. kryptering og anden sikkerhed.

Anvendelse af data til statistiske formål
Dine indtastede data, kan blive brugt til statistisk behandling, med henblik på at forbedre informationsflowet til brugeren såvel som NSG.

Dine data vil blive gemt i op til 1 år, og herefter vil kun få anonymiserede oplysninger blive bibeholdt til statistiske formål.

Samtykke og accept af vilkår
Hvis du kan acceptere betingelserne, bedes du afkrydse feltet for at give dit samtykke, og vi vil herefter kunne modtage og behandle din ansøgning.